Enneagram Mizaç Temelli Öğrenme

Global Diploma Programı; uluslararası dijital öğrenme programlarını Türkiye’de eğitim alan gençlerle buluştururken aynı zamanda gençlerin eğitim süreçlerinin kendi mizaçlarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yönetildiği ve desteklendiği Enneagram mizaç temelli öğrenme yaklaşımı temel alınarak hazırlandı.

Global Diploma Programı’nı uygulayan eğitim kurumları ve öğrenciler için Enneagram üç aşamada uygulanıyor. İlk aşamada; eğitimcilere, velilere ve öğrencilere Enneagram mizaç temelli öğrenme yaklaşımı hakkında eğitimler veriliyor. Ardından dijital test aracılığıyla öğrencilerin seviyesine göre özel olarak hazırlanmış mizaç testleri uygulanıyor, uygulama sonrasında detaylı mizaç raporu oluşturuyor ve öğrencinin öğrenme süreçleri bu doğrultuda titizlikle takip ediliyor. Son aşama ise, rehberlik ve danışmanlığı kapsayan uygulama.

Ennegram mizaç temelli öğrenme yaklaşımının Global Diploma Programı’nın bir parçası olması oldukça önemli. Global Diploma Programı, temelde öğrencinin kendi kendine öğrenme becerilerini destekleyen bir program. Bu doğrultuda öğrencinin öz yönetim, öz denetim, öz disiplin gibi alanlarda kazanım elde etmesi için öğrencinin kendi mizacının ve buna bağlı kişilik yapısının farkında olması; kendini tanıma, kabiliyetlerini ve eğilimlerini keşfetmesi gerekiyor. Enneagram mizaç temelli öğrenme yaklaşımı da öğrencinin en çok yararlanabileceği metotların başında geliyor.