GİGLA-Genç Girişimciler Akademisi

Global Diploma Programı’nda gençlerin teknoloji ve iletişim çağı olan 21. yüzyılda, her alanda ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmeleri için uzman eğitimciler tarafından tasarlanan ve eğitim teknologları tarafından dijitalleştirilen GİGLA – Girişimci Genç Liderler Akademisi bulunuyor.

Global Diploma Programı’na dahil olan öğrenciler GİGLA – Girişimci Genç Liderler Akademisi sayesinde lise eğitimlerini tamamladıklarında öz yönetim, iletişim, liderlik, sosyal girişimcilik, yenilikçilik gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmiş olarak öğrenme yolculuklarlarını sürdürüyorlar.

Artık neredeyse herkesin kabul ettiği bir gerçek, öğrenmenin salt akademik bilgiden, becerinin salt sportif alanlardan olmadığı. Yaşam becerileri ve yetkinlikleri de kişinin kendini tanıma ve gerçekleştirme yolculuğundan olmazsa olmaz bir öneme sahip. Global Diploma Programı kapsamında gençler GiGLA’da 15 hafta boyunca, 15 farklı uzmanlık alanı hakkında videolar, animasyonlar, oyunlar ve etkinliklerle yetkinliklerini artıracak; kendini gerçekleştiren, çevresinde ve dünyada neler olup bittiğinin farkında, sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretebilen, liderlik ve girişimcilik becerilerini uygulayabilen bireyler olarak fark yaratacaklar.