Nedir?

Global Diploma Programı, gençlerin “Dünya Vatandaşı” olmaları yolunda ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmaları için hazırlanmış, nitelikli öğrenme içeriğine sahip, öğrencilerin dünya ile bütünleşik bir eğitim almasını mümkün kılan ders programları ve ders dışı etkinliklerle bir araya getirdiğimiz Türkiye’nin en kapsamlı online uluslararası eğitim programıdır.

Farklı eğitim modüllerinin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi ve öğrencinin dört yıllık lise eğitimi süresince farklı nitelikler kazanması hedeflenen Global Diploma Programı, yeni nesil ve öğrenciyi önceleyen yapısıyla öğrencinin eğitim aldığı okullar aracılığıyla öğrencilerle buluşur. Sadece öğrencileri değil eğitim kurumlarını da uluslararası eğitimi le buluşturma yolunda programlanan yapısıyla, tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarının dünya ile entegre bir yapıya kavuşması adına hareket eder.

Global Diploma Programı’nın içindeki öğrenciler Türkiye’deki 4 yıllık lise eğitimine paralel aşağıdaki eğitimlere ve imkanlara sahip olurlar.

  • Amerika Birleşik Devletleri Lise Eğitimi & Diploması
  • Advanced Placement Kursları
  • SAT Kursları
  • IELTS/TOEFL Kursları
  • Girişimci Genç Liderler Akademisi Eğitimi
  • Kariyer Geliştirme Eğitimleri
  • Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı
  • Lise Değişim Programları