Kurumsal

Eğitimin farklı seviyelerinde uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübeyle ve birikimle, 21. yüzyılın öğrenme ihtiyaçlarına çözüm üretmek için yola çıkarak öğrencilerin dünya ile uyumlu dünya ile bir bir eğitim alması adına bir araya gelen bir ekibiz.

Türkiye’deki eğitim ekosistemini zenginleştirmek için çalışmalar yürütmeye başladığımız bu yolda Edunimbus markası ile bir yandan uluslararası dijital öğrenme araçlarını eğitim kurumlarına ulaştırmanın bir yandan da dijital programlar ve oyunlar tasarlayarak eğitimin dijital boyutunun gelişmesi için adımlar atıyoruz.

Biliyoruz ki öğrencilerin dünya vatandaşlığı yolunda önündeki en büyük fırsatlardan biri uluslararası eğitimi le tanışması ve dünya ile barışık bir eğitim almasıdır. Global Diploma Programı da bu yolda attığımız ve öğrencilerin dünya ile bütünleşik bir eğitim almasını mümkün kılan, ders programları ve ders dışı etkinliklerle bir araya getirdiğimiz Türkiye’nin en kapsamlı online uluslararası eğitim programıdır.

Global Diploma Programı, yeni nesil ve öğrenciyi önceleyen yapısıyla öğrencinin eğitim aldığı okullar aracılığıyla öğrencilerle buluşur. Sadece öğrencileri değil eğitim kurumlarını da uluslararası eğitimi le buluşturma yolunda programlanan yapısıyla, tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarının dünya ile entegre bir yapıya kavuşması adına hareket eder.

Marka Tescil Belgemiz