Ne Fayda Sağlar?

Global Diploma Programı, 21. yüzyılda dijital dünyanın içine doğmuş gençlerin
ve bu gençlerin eğitim aldıkları kurumların el birliğiyle “dijital öğrenme kültürü” oluşturmalarını sağlar.

Global Diploma Programı’nın faydaları programı uygulayan
öğrenci ve eğitim kurumu olarak iki ana başlık altında ele alınabilir.

Global Diploma Programı’nı uygulayan öğrenci;

 • 21. yüzyılın talep ettiği yetkinliklere erişecek, “Dünya Vatandaşı” kimlikleriyle bu çağın fark yaratan bireyler olarak yetişecek
 • Öz yönetim, öz denetleme ve kendi kendine öğrenme becerilerini güçlendirip, yaşam boyu öğrenen bireyler olacak
 • Yeniliklere uyum sağlamanın ötesinde, yeniliklere öncülük eden bir liderlik ruhuyla, üreten, girişimci bireylere dönüşecek
 • Liderlik ve girişimcilik becerileri ile hem sosyal hayatta hem de iş hayatında öne çıkan bireyler olacak
 • Programı tamamladıktan sonra dünyanın her yerinde geçerliliği olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lise Diplomasına sahip olacak
 • Yurt dışı üniversiteye hazırlık programlarıyla başvuru dosyalarına büyük nitelik katacak
 • Akademik İngilizce dil becerisini geliştirecek
 • Tüm dünya üniversitelerine başvuru yapabilecek niteliğine sahip olacak

 

Global Diploma Programı’nı uygulayan eğitim kurumu;

 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve etkin bir dijital öğrenme programı ile eğitim anlayışını zenginleştirecek
 • Nitelikli eğitim girişimlerinin aktif katılımcısı, programın doğrudan uygulayıcısı olacak
 • Öğrencilerine nitelikli uluslararası eğitim alma fırsatı ve imkanı yaratacak
 • Eğitim kurumu içindeki uluslararası eğitim bilgi ve becerilerini arttıracak
 • Yenilikçi finansal modelleme ile girdilerini ve girdi kanallarını arttıracak